PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:16:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:16:34 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai11:15:40 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
4Khách vãng lai11:15:12 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai11:14:42 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai11:14:38 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
7Khách vãng lai11:14:31 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai11:13:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai11:12:51 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
10Khách vãng lai11:12:10 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
11Khách vãng lai11:03:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai11:03:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai10:46:13 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai10:41:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
15Khách vãng lai10:32:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=462
16Hoàng Thị Thao10:12:26 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
17Hoàng Thị Thao10:10:46 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
18Khách vãng lai10:05:30 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Hoàng Thị Thao10:02:22 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
20Hoàng Thị Thao10:02:05 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
21Hoàng Thị Thao10:01:52 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
22Hoàng Thị Thao10:01:32 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
23Hoàng Thị Thao10:01:20 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
24Hoàng Thị Thao10:01:05 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
25Hoàng Thị Thao10:00:41 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
26Hoàng Thị Thao09:59:47 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
27Hoàng Thị Thao09:59:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
28Hoàng Thị Thao09:58:50 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
29Hoàng Thị Thao09:58:43 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
30admin09:58:12 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
31Bùi Tiến Huy09:58:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
32Bùi Tiến Huy09:57:56 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
33Khách vãng lai09:57:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai09:57:46 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai09:57:36 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
36Khách vãng lai09:57:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai09:56:26 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Bùi Tiến Huy09:55:14 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Bùi Tiến Huy09:55:14 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Bùi Tiến Huy09:55:05 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai09:54:04 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
42Bùi Tiến Huy09:49:24 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
43Bùi Tiến Huy09:49:02 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
44Nhữ Thị Hương Quỳnh09:48:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
45Nhữ Thị Hương Quỳnh09:48:39 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
46Bùi Tiến Huy09:48:23 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
47Bùi Tiến Huy09:48:08 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
48Nhữ Thị Hương Quỳnh09:48:05 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
49Nhữ Thị Hương Quỳnh09:48:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Nhữ Thị Hương Quỳnh09:47:55 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
51Khách vãng lai09:44:58 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
52Bùi Tiến Huy09:44:41 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
53Bùi Tiến Huy09:43:50 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
54Bùi Tiến Huy09:43:31 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
55Bùi Tiến Huy09:42:30 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
56Bùi Tiến Huy09:42:13 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
57Bùi Tiến Huy09:42:10 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
58Bùi Tiến Huy09:42:06 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
59Khách vãng lai09:41:52 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login.aspx
60Khách vãng lai09:41:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
61Khách vãng lai09:41:45 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
62Hoàng Phú Đạt09:41:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
63Hoàng Phú Đạt09:41:38 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
64Hoàng Phú Đạt09:41:35 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Bùi Tiến Huy09:40:43 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
66Bùi Tiến Huy09:40:36 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
67Khách vãng lai09:39:49 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
68Khách vãng lai09:39:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
69Khách vãng lai09:39:40 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Hoàng Phú Đạt09:38:50 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
71Hoàng Phú Đạt09:38:47 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
72Hoàng Phú Đạt09:38:43 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Hoàng Phú Đạt09:37:55 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
74Hoàng Phú Đạt09:37:51 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
75Khách vãng lai09:36:10 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00386
76admin09:34:56 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
77admin09:34:50 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
78admin09:34:47 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79admin09:34:28 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
80Bùi Tiến Huy09:33:43 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
81Bùi Tiến Huy09:33:38 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
82Khách vãng lai09:33:33 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
83Khách vãng lai09:32:56 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Hoàng Phú Đạt09:26:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
85Hoàng Phú Đạt09:25:38 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
86Hoàng Phú Đạt09:25:33 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
87Hoàng Phú Đạt09:25:22 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
88Hoàng Phú Đạt09:23:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
89Hoàng Phú Đạt09:23:31 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
90Hoàng Phú Đạt09:23:29 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
91Hoàng Phú Đạt09:23:15 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
92Khách vãng lai09:23:04 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Hoàng Phú Đạt09:23:01 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
94Khách vãng lai09:20:06 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6393
95Nhữ Thị Hương Quỳnh09:19:08 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
96Nhữ Thị Hương Quỳnh09:19:04 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
97Nhữ Thị Hương Quỳnh09:12:14 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
98Nhữ Thị Hương Quỳnh09:08:11 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
99Nhữ Thị Hương Quỳnh09:07:08 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
100Hoàng Phú Đạt09:05:03 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
101Hoàng Phú Đạt09:03:34 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
102Hoàng Phú Đạt09:03:30 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
103Nhữ Thị Hương Quỳnh09:01:53 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
104Nhữ Thị Hương Quỳnh09:01:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
105Nhữ Thị Hương Quỳnh09:01:39 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
106Nhữ Thị Hương Quỳnh09:01:28 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
107Nhữ Thị Hương Quỳnh09:01:20 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
108Nhữ Thị Hương Quỳnh09:00:35 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
109Khách vãng lai08:59:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
110Nhữ Thị Hương Quỳnh08:59:24 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
111Nhữ Thị Hương Quỳnh08:59:12 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
112Nhữ Thị Hương Quỳnh08:58:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/thanh_ly_an_pham_1.aspx
113Nhữ Thị Hương Quỳnh08:58:42 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/thanh_ly_an_pham_1.aspx
114Nhữ Thị Hương Quỳnh08:58:35 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/thanh_ly_an_pham_1.aspx
115Nhữ Thị Hương Quỳnh08:57:33 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
116Nhữ Thị Hương Quỳnh08:57:30 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
117Nhữ Thị Hương Quỳnh08:57:26 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
118Nhữ Thị Hương Quỳnh08:57:12 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
119Nhữ Thị Hương Quỳnh08:57:08 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
120Nhữ Thị Hương Quỳnh08:55:32 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
121Nhữ Thị Hương Quỳnh08:55:26 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
122Nhữ Thị Hương Quỳnh08:55:05 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
123Nhữ Thị Hương Quỳnh08:54:55 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
124Nhữ Thị Hương Quỳnh08:54:52 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Nhữ Thị Hương Quỳnh08:54:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
126Nhữ Thị Hương Quỳnh08:51:01 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
127Nhữ Thị Hương Quỳnh08:49:54 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
128Nhữ Thị Hương Quỳnh08:49:15 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
129Khách vãng lai08:49:12 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
130Khách vãng lai08:48:53 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
131Khách vãng lai08:43:34 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=436
132Khách vãng lai08:41:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6396
133Khách vãng lai08:39:01 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai08:38:11 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
135Hoàng Phú Đạt08:37:57 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
136Hoàng Phú Đạt08:37:52 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
137Khách vãng lai08:37:38 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
138Khách vãng lai08:35:20 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
139Khách vãng lai08:33:33 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
140Khách vãng lai08:33:26 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
141Khách vãng lai08:33:19 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
142Khách vãng lai08:17:59 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00416
143Khách vãng lai08:15:51 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
144Khách vãng lai08:15:27 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12537
145Khách vãng lai07:53:09 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
146Khách vãng lai07:51:17 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
147Khách vãng lai07:38:43 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
148Khách vãng lai07:38:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
149Khách vãng lai07:37:31 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
150Khách vãng lai07:31:41 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
151Khách vãng lai07:24:53 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
152Khách vãng lai07:17:11 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
153Khách vãng lai07:16:22 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
154Khách vãng lai07:08:27 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12479
155Khách vãng lai07:06:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
156Khách vãng lai07:03:16 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00023
157Khách vãng lai06:40:26 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_2.aspx
158Khách vãng lai06:14:13 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
159Khách vãng lai05:57:57 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6394
160Khách vãng lai05:57:35 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12544
161Bùi Tiến Huy05:54:51 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
162Bùi Tiến Huy05:48:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
163Khách vãng lai05:48:16 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
164Khách vãng lai05:47:58 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_chi_tiet.aspx
165Khách vãng lai05:45:30 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
166Khách vãng lai05:45:13 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
167Khách vãng lai05:45:07 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
168Bùi Tiến Huy05:44:57 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
169Khách vãng lai05:44:52 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
170Bùi Tiến Huy05:44:34 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
171Bùi Tiến Huy05:44:03 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
172Bùi Tiến Huy05:43:50 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
173Khách vãng lai05:43:16 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
174Khách vãng lai05:43:07 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
175Khách vãng lai05:39:14 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
176Vũ Thị Kim Liên05:27:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
177Vũ Thị Kim Liên05:27:17 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
178Khách vãng lai05:27:13 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
179Khách vãng lai05:27:10 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
180Khách vãng lai05:23:06 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
181Khách vãng lai05:22:07 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11275
182Khách vãng lai05:14:09 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
183Vũ Thị Kim Liên05:10:57 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
184Khách vãng lai05:10:49 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
185Khách vãng lai05:06:16 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12485
186Khách vãng lai04:55:15 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
187Khách vãng lai04:37:44 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=464
188Khách vãng lai04:34:34 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9159
189Triệu Thị Vân04:25:07 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_2.aspx
190Triệu Thị Vân04:25:04 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_2.aspx
191Triệu Thị Vân04:24:58 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_1.aspx
192Triệu Thị Vân04:24:55 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_1.aspx
193Triệu Thị Vân04:24:45 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_4.aspx
194Triệu Thị Vân04:24:42 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_4.aspx
195Triệu Thị Vân04:24:37 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_3.aspx
196Triệu Thị Vân04:24:32 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_3.aspx
197Khách vãng lai04:20:30 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01125
198Khách vãng lai04:20:17 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
199Khách vãng lai04:18:29 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
200Khách vãng lai04:18:20 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9157
201Triệu Thị Vân04:08:39 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_2.aspx
202Triệu Thị Vân04:08:35 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_2.aspx
203Triệu Thị Vân03:46:03 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_2.aspx
204Triệu Thị Vân03:45:16 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_2.aspx
205Khách vãng lai03:44:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
206Khách vãng lai03:43:19 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
207Khách vãng lai03:41:54 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00111
208Khách vãng lai03:38:56 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
209Khách vãng lai03:24:35 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
210Triệu Thị Vân03:18:56 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_1.aspx
211Triệu Thị Vân03:18:39 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_1.aspx
212Triệu Thị Vân03:18:32 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Default_xem.aspx
213Triệu Thị Vân03:18:05 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_tuan.aspx
214Triệu Thị Vân03:17:59 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
215Triệu Thị Vân03:17:48 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
216Triệu Thị Vân03:17:21 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
217Triệu Thị Vân03:17:18 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
218Triệu Thị Vân03:14:42 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
219Khách vãng lai03:14:28 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
220Khách vãng lai03:14:22 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
221Khách vãng lai03:14:19 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
222Khách vãng lai03:14:11 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
223Khách vãng lai03:11:43 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8422
224Khách vãng lai03:10:58 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
225Khách vãng lai03:10:51 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
226Khách vãng lai03:09:59 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12416
227Khách vãng lai03:08:38 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12540
228Khách vãng lai03:00:22 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
229Khách vãng lai02:54:02 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12531
230Khách vãng lai02:52:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01345
231Khách vãng lai02:45:41 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
232Khách vãng lai02:38:36 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
233Khách vãng lai02:24:50 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
234Khách vãng lai02:15:51 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default_sms.aspx
235Khách vãng lai02:11:29 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
236Khách vãng lai02:09:54 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
237Khách vãng lai01:36:10 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
238Khách vãng lai00:52:38 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12543
239Khách vãng lai00:38:08 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
240Khách vãng lai00:33:55 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
241Khách vãng lai00:25:52 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01130
242Khách vãng lai00:16:30 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
243Khách vãng lai00:13:22 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00438
244Khách vãng lai00:12:07 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
245Khách vãng lai00:11:53 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
246Khách vãng lai00:06:37 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDL-00053
22 9 2018