PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:12:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:31:59 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8421
3Khách vãng lai03:08:54 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01428
4Khách vãng lai03:07:20 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
5Khách vãng lai02:55:22 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai02:15:00 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
7Khách vãng lai02:12:55 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8420
8Khách vãng lai01:53:36 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai01:24:47 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
10Khách vãng lai01:20:43 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
11Lê Thị Hạnh01:07:36 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
12Lê Thị Hạnh01:07:25 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
13Lê Thị Hạnh01:07:18 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
14Lê Thị Hạnh01:07:09 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
15Lê Thị Hạnh01:07:04 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Lê Thị Hạnh01:06:58 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
17Khách vãng lai01:06:47 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai00:45:06 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=443
19Khách vãng lai00:33:13 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
20Khách vãng lai00:22:45 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
21Khách vãng lai00:19:14 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=467
22Khách vãng lai00:08:49 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00251
24 1 2019