PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-01434 Giáo dục công dân 9BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01433 Giáo dục công dân 8BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01432 Giáo dục công dân 7BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01431 Giáo dục công dân 6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01430 Sinh Học 6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01429 Sinh Học 6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01428 Văn 9 tập 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01427 Văn 9 tập 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01426 Văn 9 tập 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01425 Văn 9 tập 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01424 Văn 9 tập 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01423 Văn 9 tập 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01422 Văn 8 tập 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01421 Văn 8 tập 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01420 Văn 8 tập 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSách giáo khoa Trong kho
12345678910...