PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-01531 Tiếng Anh 7 EXPLORE ENGLIHNGUYỄN THANH BÌNHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01530 Hoạt động trải nghiệm Hướng nghiệp 7ĐỖ THANH HIỀNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01529 Mĩ Thuật 7ĐỖ THANH HIỀNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01528 Ân nhạc 7ĐỖ THANH HIỀNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01527 Giáo dục thể chất 7LƯU QUANG HIỆPSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01526 Tin Học 7HỒ SĨ ĐÀMSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01525 Công nghệ 7NGUYỄN THỊ MĨ LỘCSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01524 Khoa học Tự nhiên lớp 7NGUYỄN THỊ MĨ LỘCSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01523 Lịch Sử và Địa LíNGUYỄN THỊ MĨ LỘCSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01522 Giáo dục công dân 7NGUYỄN THỊ MĨ LỘCSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01521 Toán 7 tập 2ĐỖ ĐỨC THÁISách giáo khoa Trong kho
SGKC-01520 Toán 7 tập 1ĐỖ ĐỨC THÁISách giáo khoa Trong kho
SGKC-01519 Ngữ Văn 7 tập 2NGUYỄN MINH THUYẾTSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01518 Ngữ Văn 7 tập 1NGUYỄN MINH THUYẾTSách giáo khoa Trong kho
SNV-01169 Tiếng Anh 6 SGVBỘ GIÁO DỤC VIỆT NAMSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...