PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn nghệ Hải Dương 1 7000
2 Sách Tham Khảo Thể Dục 25 408000
3 Sách danh nhân thế giới 27 945000
4 Thế giới trong ta 29 522000
5 Sách tham khảo công dân 33 365300
6 Sách pháp luật 35 1630600
7 Sách tham khảo hoá 52 1122700
8 Văn học và tuổi trẻ 54 577000
9 Sách tham khảo địa 64 1671400
10 Sách tham khảo lịch sử 73 1547600
11 Sách tham khảo tiếng Anh 80 1473000
12 Tạp chí thiết bị giáo dục 86 1458000
13 Toán học tuổi trẻ 88 915500
14 Sách khoa học 90 7152000
15 Tạp chí khoa học giáo dục 91 1621500
16 Sách tham khảo sinh 93 2231000
17 Văn Học Thiếu Nhi 99 4491000
18 Thế giới mới 106 1408600
19 Dạy và học ngày nay 106 1732100
20 Sách tham khảo 115 9409000
21 Vật lí tuổi trẻ 133 1228000
22 Sách Hồ Chí Minh 143 3041700
23 Sách tham khảo lí 152 3516400
24 Sách thiếu nhi 164 799100
25 Tạp chí giáo dục 178 2973200
26 Sách đạo đức 275 3889400
27 Toán tuổi thơ 347 3207000
28 Sách tham khảo toán 406 10478800
29 Sách tham khảo văn 440 13024000
30 Sách nghiệp vụ 1132 19868400
31 Sách giáo khoa 1416 10478300
 
TỔNG
6133
113192600