PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn nghệ Hải Dương 1 7000
2 Sách Tham Khảo Thể Dục 25 408000
3 Sách danh nhân thế giới 27 945000
4 Thế giới trong ta 29 522000
5 Sách tham khảo công dân 33 365300
6 Sách pháp luật 35 1630600
7 Văn học và tuổi trẻ 48 507000
8 Sách tham khảo hoá 52 1122700
9 Sách tham khảo địa 64 1671400
10 Sách tham khảo lịch sử 73 1547600
11 Tạp chí thiết bị giáo dục 77 1197000
12 Toán học tuổi trẻ 79 778000
13 Sách tham khảo tiếng Anh 80 1473000
14 Tạp chí khoa học giáo dục 82 1351500
15 Sách khoa học 90 7152000
16 Sách tham khảo sinh 93 2231000
17 Dạy và học ngày nay 97 1507100
18 Văn Học Thiếu Nhi 99 4491000
19 Thế giới mới 106 1408600
20 Sách tham khảo 115 9409000
21 Vật lí tuổi trẻ 124 1043000
22 Sách Hồ Chí Minh 143 3041700
23 Sách tham khảo lí 152 3516400
24 Tạp chí giáo dục 159 2498200
25 Sách thiếu nhi 164 799100
26 Sách đạo đức 275 3889400
27 Toán tuổi thơ 312 2757000
28 Sách tham khảo toán 405 10455300
29 Sách tham khảo văn 440 13024000
30 Sách nghiệp vụ 1132 19868400
31 Sách giáo khoa 1416 10478300
 
TỔNG
6027
111095600