PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN THIẾT BỊ
Tên môn Chủng loại
 
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khối
1 2 ANTR-0001 Bản nhạc và lời các bài hát theo SGK Tranh, ảnh6, 7, 8, 9
2 3 ANTR-0002 Bản nhạc và lời các bài hát theo SGK Tranh, ảnh6, 7, 8, 9
3 4 ANTR-0003 Bản nhạc và lời các bài hát theo SGK Tranh, ảnh6, 7, 8, 9
4 6 ANPM-0001 Các bài hát theo sách giáo khoa Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9
5 7 ANPM-0002 Các bài hát theo sách giáo khoa Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9
6 5 ANTR-0004 Các bản nhạc của bài Tập đọc nhạc theo SGK Tranh, ảnh6, 7, 8, 9
7 10 ANDC-0001 Đàn Ghi- ta Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
8 11 ANDC-0002 Đàn Ghi- ta Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
9 12 ANDC-0003 Đàn Organ Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
10 8 ANPM-0003 Một số bài dân ca 3 miền và dân ca các dân tộc Việt Nam. Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9
11 9 ANPM-0004 Một số bài dân ca 3 miền và dân ca các dân tộc Việt Nam. Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9
12 13 ANDC-0004 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
13 14 ANDC-0005 Song loan Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
14 15 ANDC-0006 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung
15 16 ANDC-0007 Thanh phách Dụng cụ thí nghiệmDùng chung