PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trường Hoàng Mai Anh
   Sinh ngày: 27/11/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Phủ - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhì HSG Văn cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Thu Trang
   Sinh ngày: 15/02/2006  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Vạc - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải ba HSG Văn cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Thanh Tuyền
   Sinh ngày: 07/03/2006  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Phú Khê - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Giải nhì HSG Tiếng Anh cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Huyền(A)
   Sinh ngày: 02/02/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Phủ - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải ba môn Toán cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Huy Tiền
   Sinh ngày: 15/12/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Tó - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhất Toán cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Nhữ Nhất Huy
   Sinh ngày: 12/01/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Vạc - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải nhất môn Văn cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Hồng Nga
   Sinh ngày: 14/06/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Vạc - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt  giải nhất Toán cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Thị Nhi
   Sinh ngày: 23/02/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Vạc - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhì môn Văn cấp trường năm học 2017- 2018 
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Đăng Chức
   Sinh ngày: 01/11/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Phủ-Thái Học-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba HSG Tiếng Anh cấp trường năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Nhữ Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 06/02/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Vạc - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì cấp Huyện nội dung ném bóng nữ năm học 2017- 2018
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...