PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Triệu Thị VânNgoại ngữ6A     
2Triệu Thị VânNgoại ngữ6B     
3Triệu Thị VânNgoại ngữ6C     
4Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ7A     
5Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ7B     
6Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ7C     
7Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ7D     
8Triệu Thị VânNgoại ngữ8A     
9Triệu Thị VânNgoại ngữ8B     
10Triệu Thị VânNgoại ngữ8C     
11Triệu Thị VânNgoại ngữ8D     
12Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ9A     
13Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ9B     
14Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ9C     
15Bùi Thị HiếuNgữ văn6A42    
16Bùi Thị HiếuNgữ văn6B41    
17Vũ Thị NhâmNgữ văn6C     
18Vũ Thị NhâmNgữ văn7A     
19Vũ Thị NhâmNgữ văn7B     
20Vũ Thị Kim LiênNgữ văn7C34    
21Lê Thị HoaNgữ văn7D34    
22Vũ Thị Kim LiênNgữ văn8A37    
23Vũ Thị Kim LiênNgữ văn8B38    
24Lê Thị HoaNgữ văn8C37    
25Lê Thị HoaNgữ văn8D     
26Lê Thị HạnhNgữ văn9A34    
27Lê Thị HạnhNgữ văn9B35    
28Bùi Thị HiếuNgữ văn9C34    
29Nguyễn Phương DungToán6A     
30Nguyễn Thị Minh LýToán6B     
31Nguyễn Thị Minh LýToán6C     
32Vũ Đình DũngToán7A     
33Vũ Đình DũngToán7B     
34Nguyễn Văn HinhToán7C     
35Nguyễn Văn HinhToán7D     
36Lê Thị Thu HằngToán8A37    
37Nguyễn Phương DungToán8B38    
38Vũ Thị ThơmToán8C36    
39Vũ Thị PhườngToán8D37    
40Vũ Thị ThơmToán9A     
41Vũ Thị PhườngToán9B     
42Vũ Thị PhườngToán9C