PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ6A     
2Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ6B     
3Triệu Thị VânNgoại ngữ6C37    
4Triệu Thị VânNgoại ngữ6D38    
5Vũ Tất HoànNgoại ngữ7A39    
6Triệu Thị VânNgoại ngữ7B39    
7Vũ Tất HoànNgoại ngữ7C39    
8Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ8A     
9Vũ Tất HoànNgoại ngữ8B     
10Vũ Tất HoànNgoại ngữ8C     
11Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ8D     
12Triệu Thị VânNgoại ngữ9A36    
13Triệu Thị VânNgoại ngữ9B37    
14Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ9C     
15Phạm Thị Thu HươngNgoại ngữ9D     
16Lê Thị HạnhNgữ văn6A37    
17Bùi Thị HiếuNgữ văn6B39    
18Bùi Thị HiếuNgữ văn6C37    
19Vũ Thị Kim LiênNgữ văn6D38    
20Vũ Thị Kim LiênNgữ văn7A39    
21Vũ Thị Kim LiênNgữ văn7B39    
22Vũ Thị NhâmNgữ văn7C     
23Vũ Thị NhâmNgữ văn8A     
24Lê Thị HoaNgữ văn8B     
25Lê Thị HoaNgữ văn8C     
26Vũ Thị NhâmNgữ văn8D     
27Lê Thị HạnhNgữ văn9A36    
28Lê Thị HạnhNgữ văn9B37    
29Bùi Thị HiếuNgữ văn9C36    
30Lê Thị HoaNgữ văn9D     
31Nguyễn Phương DungToán6A37    
32Nguyễn Phương DungToán6B     
33Nguyễn Văn HinhToán6C     
34Nguyễn Văn HinhToán6D     
35Vũ Đình DũngToán7A     
36Vũ Đình DũngToán7B     
37Lê Thị Thu HằngToán7C     
38Vũ Thị PhườngToán8A     
39Lê Thị Thu HằngToán8B     
40Lê Thị Thu HằngToán8C     
41Vũ Đình DũngToán8D     
42Vũ Thị PhườngToán9A62    
43Vũ Thị ThơmToán9B26    
44Vũ Thị ThơmToán9C36    
45Vũ Thị PhườngToán9D36