PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Lịch kiểm tra học kì I(2018-2019) 19/12/2018 [HyperLink19]
2 Phân công dạy thay sáng thứ 2(17/12) phục vụ GV dự thi GVG huyện năm học 2018-2019 16/12/2018 [HyperLink19]
3 Phân công ra đề, lịch, mẫu ra đề kiểm tra học kì 1(2018-2019) 28/11/2018 [HyperLink19]
4 Phân công coi kiểm tra giữa kì 1 năm học 2018-2019 14/11/2018 [HyperLink19]
5 Kết quả KSCL tháng 10/2018 khối 9 29/10/2018 [HyperLink19]
6 Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 09 (22/10/2018) 21/10/2018 [HyperLink19]
7 Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
8 Phân công coi kiểm tra đầu năm học 2017-2018 17/09/2018 [HyperLink19]
9 Nội qui của nhà trường năm học 2018-2019 17/09/2018 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu thực hiện tuần 04 từ 16/9/2018 16/09/2018 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn SHCM theo NCBH, chuyên đề, dạy học theo chủ đề, SHCM trên trường học kết nối của PGD. 14/09/2018 [HyperLink19]
12 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 13/09/2018 [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu tuần 02 thực hiện ngày 4/9 - 8/9/2018 06/09/2018 [HyperLink19]
14 Kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019 29/08/2018 [HyperLink19]
15 Tài liệu bồi dưỡng GV(2018-2019)- Chỉ thị về NV năm học- BGD; Cách ra đề trắc nghiệm; Kinh nghiệm tổ chức HĐ trên lớp 29/08/2018 [HyperLink19]
16 Tài liệu bồi dưỡng GV(2018-2019)- Tăng cường năng lực giáo dục của GV. 29/08/2018 [HyperLink19]
17 Tài liệu bồi dưỡng GV(2018-2019)- Tăng cường kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HS. 29/08/2018 [HyperLink19]
18 Tài liệu bồi dưỡng GV(2018-2019)- PPDH tích cực. 29/08/2018 [HyperLink19]
19 Thời khóa biểu tuần 1 thực hiện ngày 27/8 - 01/9/2018 26/08/2018 [HyperLink19]
20 Thời gian biểu học kì I thực hiện từ 27/8/2018 26/08/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...