PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
004 Công văn triệu tập dự tổng kết thi GVG cấp tỉnh năm 2014 21/01/2014 [HyperLink19]
 003 Công văn tập huấn tại Hải Dương 02/08/2013 [HyperLink19]
 002 Kế hoạch thực hiện CM tháng 8/2013 02/08/2013 [HyperLink19]
 001 Quy định của PGD về soạn giáo án vi tính 02/08/2013 [HyperLink19]
Giay TT tham gia tap huân GDTN Bien Đao 15/12/2012 [HyperLink19]
Tập hợp kết quả thi giai điệu tuổi hồng 2012-2013 15/12/2012 [HyperLink19]
1 CV tập huấn tỉnh 04/12/2012 [HyperLink19]
Kế hoạch kiểm tra học kì 1 năm học 2012-2013 của PGD&ĐT Bình Giang 02/12/2012 [HyperLink19]
16 Triệu tập hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 07/09/2012 [HyperLink19]
15 Công văn về việc dự sinh hoạt chi bộ học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 4/2012 10/04/2012 [HyperLink19]
01 Quyết định về việc công nhận kết quả chấm thi và trao giải cho tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41 tỉnh Hải Dương 10/04/2012 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ thâm niên 10/04/2012 [HyperLink19]
1 TT58 về đánh giá xếp loại học sinh 05/03/2012 [HyperLink19]