PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi chính thức HSG trường năm học 2014-2015 Bùi Tiến Huy [HyperLink19]
2 Bộ đề thi HSG trường các môn năm học 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015 Bùi Tiến Huy [HyperLink19]
3 Đề KSCL môn Tóa, Văn năm học 2013-2014 Đặng Thanh Thắng [HyperLink19]
4 Đề KSCL đầu năm 2015-2016 3 môn Toán, Văn, Anh Đặng Thanh Thắng [HyperLink19]
5 Đề KSCL đầu năm 2014-2015 Đặng Thanh Thắng [HyperLink19]
6 Đề, HDC thi thử TS lớp 10 (2015-2016) Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
7 Đề, HDC kiểm tra HK II Tiếng Anh K678 2015-2016 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
8 Đề, đáp án kiểm tra HK2 Toán, Văn 678 (2015-2016) Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
9 Đề, HDC kiểm tra HK II Toán, Văn, Anh K9 (2015-2016) Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra HK2 T-V-A 2014-2015 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra HK2 T-V-A 2013-2014 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra HK2 T-V-A 2012-2013 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra HK1 môn Toán 2015-2016 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh 2015-2016 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh 2015-2016 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 2015-2016 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
17 Đề KSCL giữa kỳ 1 - Môn Toán Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
18 Đề KSCL giữa kỳ 1 - Môn Tiếng Anh Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
19 Đề KSCL giữa kỳ 1 - Môn Văn Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
20 Bộ đề KSCL giữa kỳ 1 năm học 2014-2015 Phạm Viết Cảnh [HyperLink19]
123