PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Mẫu đơn xin cấp phép soạn GA bằng máy vi tính [HyperLink19]
2 Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012 HT [HyperLink19]
3 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012 HT [HyperLink19]
4 Biên bản xét giải thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 cấp trường năm 2011 - 2012 HT [HyperLink19]
5 Kế hoạch học sinh THCS năm học 2012 - 2013 Nguy?n Th? [HyperLink19]